07-07-08

De vlucht door het koekoeksnest # 10.

 

Op een ogenblik stelt de psychiater die nu een grote frons op zijn voorhoofd heeft:

- Mais il a vu un pédiatre. ( Maar hij heeft een kinderarts gezien)

Weer is er een lang gebeuzel door de hoorn, waarbij hij nog steeds knikt, maar zijn houding is nu gewijzigd. Het  ‘je vois'  klinkt nu automatisch, bijna ongeduldig, alsof hij nu genoeg weet en het gesprek wil beëindigen. Terwijl hij me nu strak en open in de ogen kijkt begint hij de geplogenheden om afscheid te nemen van zijn collega. Het geleuter aan de andere kant gaat nog door totdat de hoorn op de haak ligt.

Ik voel dat ze verstrikt zijn in hun leugens.

De psychiater lijkt opgelucht, blijft eventjes in gedachten verzonken terwijl hij terug zijn sikje onophoudelijk door zijn vingers laat glijden. Hij richt zich nu eerder amicaal tot mij:

- Vous connaissez ce docteur Ignace Westvlam? ( U kent die doctor Ignace Westvlam?)

- J'ai vu que ce nom figure sur les papiers de ce centre, mais je ne l'ai jamais vu. ( Ik heb gezien dat  hij op de papieren staat van dat centrum, maar ik heb hem nooit ontmoet.)

- Il dit que vous avez des visions et hallucinations.  Il paraît que vous surchargez leur service avec des histoires de pédophilie et d'abus sexuel qui n'ont pas de fond et pour lesquelles il n'y a jamais eu des suites judiciaires. (Hij zegt dat u waanvoorstellingen en hallucinaties hebt. Naar het schijnt overbelast u hun diensten met verhalen over pedofilie en misbruik zonder basis en die nooit een gerechtelijk gevolg hebben.) Ils ont essayé de vous convaincre pour se faire soigner paraît-il et ils ont peur que vous ayez des tentations de suicide parce qu'on ne vous croit pas.  (Ze hebben geprobeerd u te overtuigen om zich te laten verzorgen naar het schijnt en ze hebben nu schrik dat u zelfmoordplannen zou hebben omdat men u niet gelooft)

- Je n'ai pas été là de ma propre initiative pour ma fille, un pédiatre m'a conseillé d'y aller.

(Ik ben daar niet op eigen houtje geweest, een kinderarts heeft mij aangeraden daar naar toe te gaan.)

Hij knikt alsof hij het verhaal kent.

- Mais vous l'avez ce papier? (Maar hebt u dat papier?)

- C'est dans ma veste.( Het zit in mijn jas.) Ik maak aanstalten om het uit mijn zak te halen

- Ca va, laissez. ( Het is goed, laat maar.)

Hij neemt kordaat een bedrukt papier waarop hij snel een paar regels invult. Wat hij schrijft weet ik niet, maar de draagwijdte van die woorden zullen me pas veel later duidelijk worden. 

Als conclusie spreekt hij de woorden die tot het eind van mijn dagen zullen nazinderen.

- Ceci n'est plus un centre de confiance. ( Dit is geen Vertrouwenscentrum meer.) Chaque fois que vous revenez au pays, contactez-moi  et faites attention, même à l'étranger vous n'êtes pas en sécurité. Allez voir un deuxième psychiatre pour vous protéger là où vous êtes pour être plus sûre, ils pourraient refaire leur coup. (Iedere keer als u terug in het land komt, laat het me weten. Maar kijk uit, zelfs in het buitenland bent u niet veilig, consulteer een tweede psychiater waar u verblijft om u te beschermen, dan bent u zekerder, ze zouden kunnen opnieuw proberen)

Hij besluit met het advies: Il faut prendre un avocat et vous laissez votre femme tranquille. (U moet een advocaat nemen en laat uw vrouw gerust.)

Wij verlaten het kantoor, stappen de donkere gang door tot aan het politiebusje. De psychiater overhandigt de agenten het papier dat hij invulde en geeft me een knipoog wanneer ik hem de hand druk als afscheid.

Op de terugrit is het stil, ik geniet van mijn overwinning. Thuisgekomen zegt de breed uitgevallen agente:

- Mijnheer de Montségur, u beseft toch wat u uw vrouw aandoet?

- Kijk wat ik doe: ik omhels Mabel die begint te wenen.

09:22 Gepost door Guillaume de Monts in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

Commentaren

hoe spannend, wat een wending van het verhaal,groetjes

Gepost door: Emily | 07-07-08

Jouw verhaal is niet onrealistisch . Toevallig op een blog, vind ik deze post .
Realiteit of fictie?
Het gaat vreemd genoeg allemaal om dezelfde fictie .
[i]http://diversdiverse.skynetblogs.be/post/6037706/le-reseau-pedocriminel-de-zandvoort--zoe-geno[/i]

Gepost door: siberx | 07-07-08

Even de link naast URL gezet, dat is makelijker.

Gepost door: Janice | 29-12-08

De commentaren zijn gesloten.