05-07-08

De vlucht door het koekoeksnest # 8

 

Ik realiseer me dat de uitnodiging om naar de notaris te gaan een voorwendsel was bedoeld om mij naar hier te lokken voor die collocatie. Er was geen afspraak, ze kon die peuters niet alleen laten en er zou ook niemand komen om haar te vervangen. Daarom was ze vriendelijk vorige week aan de telefoon. Het sms'sje van gisteren was om zich ervan te vergewissen dat ik wel degelijk in haar val trapte. Ik ben kwaad op mezelf voor zoveel goedgelovigheid die me als een onnozel wicht heeft doen ageren. Ze leek helemaal niet verwonderd en ze gaf geen reactie toen die flikken binnenkwamen, ze verwachtte hen.

Ze liet die aanklacht wegens laster en eerroof zien om zich te verantwoorden voor deze schurkenstreek waaraan ze moest meewerken. Ze heeft die klacht waarschijnlijk neergelegd op instigatie van het Vertrouwenscentrum en vandaar komt ook het gerechtelijke taaltje dat ze te pas en onpas gebruikt. Dat moest dienen als moreel alibi, want dat heeft hier blijkbaar niets mee te maken. Daarom ook begon ze terug over die truttige psychologe bij wie ik een zogenaamde behandeling ben gestopt. Het zal ook door die vertrouwensjokers zijn dat ze daarover van gedacht is veranderd. Mijn vermoeden was wel degelijk juist:  dat mens moest mij op andere gedachten brengen in dienst van de goegemeeente die liever de potjes van hun prominenten gedekt hielden. Daarna is ze aangesteld als dorpspsychologe, als beloning voor haar perfide taak waarschijnlijk. Dat ze niet is geslaagd in haar opdracht was blijkbaar geen belemmering, het zal een eenvoudige mondelinge middelenverbintenis geweest zijn. Ik heb toen nog de federatie van psychologen gecontacteerd om klacht in te dienen, maar heb het uiteindelijk achterwege gelaten omdat ze mijn energie en aandacht niet waard is. Ik hoop dat ze veel mensen in het dorp kan helpen voor de gek houden. Daar haalt dat schorremorrie van het Vertrouwenscentrum hun stelling van manifeste onwil om mij te laten behandelen. Natuurlijk ook het hoofdschudden van dat nagelbijtend miezerig mannetje dat zich als sociaal assistent perfect gemachtigd voelde om een diagnose te stellen van waanzin en met een simpele hoofdbeweging duidelijk maakt dat die persoon zich maar stante pede moet laten opnemen. Romeinse keizers waren explicieter in de signalen die ze uitzonden over het lot dat ze hun sujetten toedichtten. Die beschuldiging van waanzin is er omdat ze stellen dat ik mijn aangiftes uit mijn duim heb gezogen, terwijl ik het advies van de kinderarts heb gevolgd voor mijn kind waarover een geschreven getuigenis bestaat. Nu begrijp ik waarom men tot tweemaal toe mijn loods heeft doorzocht. Ze wilden dat ik dat attest hier niet zou kunnen voorleggen omdat zij een andere versie hebben bekokstoofd.  Vandaar ook dat ze die kinderarts negeerden. Maar dat die professionele huiszoekers nog een exemplaar hebben achtergelaten was niet voorzien. Dat attest spreekt me ten dele vrij van hun beschuldiging gezien het een bewijs is dat mijn stappen niet het gevolg is van mijn inzichten en dus volgens hen van waanzin,  maar wel de resultante van medische vaststellingen gedaan door een onbevooroordeelde kinderarts. Indien mijn vermoedens over misbruik nu terecht zijn is het moeilijk vol te houden dat het de vorige keer pure fantasie was.

Deze coup is beraamd nadat ik in het Vertrouwenscentrum ben geweest voor Esclarmonde. De rancune droop van het gezicht van die gnoom af. Toen zal hij waarschijnlijk de substituut bij het parket gecontacteerd hebben die mij nu heeft laten oppakken. Zij heeft zich ook bezig gehouden met het vorige dossier dat ik aan het gerecht heb gemeld op hun advies. Dit was nu een perfecte gelegenheid om van die vervelende klokkenluider af te raken door er een waanzinnige van te maken. Een paar dagen daarna zijn ze voor het eerst in mijn loods komen snuffelen. Ik ben toen nog zo dom geweest om er de lokale politie van op de hoogte te brengen. Ze hadden geen tijd om het PV op te stellen, want die klunzen waren nog de overuren aan het recupereren die ze hadden gepresteerd met hun illegale huiszoeking.

De lokale politie heeft waarschijnlijk deze zaak ook als prioriteit en daarom waren ze zo happig om mij uit te wijzen in afwachting van een definitieve regeling.

Deze wandaad, georganiseerd door de verenigde instanties van dit apenland, waarbij alle ethische regels van onze samenleving worden overtreden, kan enkel door sujetten worden bedacht die in een door en door corrupte omgeving evolueren waar het een vaste regel is dat macht er enkel is om misbruikt te worden. Dergelijke officiële ploerterij beraamt men alleen wanneer er hogere belangen in gevaar zijn en wanneer men zeker is van zijn stuk. De bedoeling moet zijn dat ik dit nooit zou kunnen navertellen, dus ze houden nog wat achter hand vermoed ik. Indien ze me nu vasthouden zou ik niet graag afhankelijk zijn voor mijn invrijheidstelling van de beslissing van een ander niet onbesproken instituut dat misschien ook al op de hoogte is gebracht van het geval de Montségur. Zelfs advocaten hebben er belang bij de gecolloqueerde medeburgers zolang mogelijk vast te houden eens hij wettelijk van zijn verstandelijke en andere vermogens is ontnomen. Ze kruipen doorgaans voor een vrederechter om het uitermate lucratief jobje van bewindvoerder te kunnen bemachtigen en daarbij de bezittingen te beheren van die sukkels. 

12:10 Gepost door Guillaume de Monts in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

hahahaha wie madonna of ik.......

Gepost door: arie | 05-07-08

De commentaren zijn gesloten.