03-07-08

De vlucht door het koekoeksnest # 5.

 

(Dit gesprek verloopt volledig in het Frans. De vertaling wordt cursief weergegeven tussen haakjes)

- Vous voulez me suivre? (Wil u mij volgen?) Vraagt hij me minzaam bijna onhoorbaar stil.  Ik wil hem graag volgen omdat hij me een antwoord zal geven op mijn vragen.

- Je croyais que vous étiez du service de sécurité (Ik dacht dat U van de bewakingsdienst was). Zonder verpinken laat hij me verstaan dat men hem dat al meermaals heeft gezegd. Wij stappen een slecht verlichte gang door tot aan een deur die hij uit het slot draait met één van de vele sleutels die hij aan een tros heeft hangen. Hij laat me binnen en sluit de deur terug achter zich. Wij bevinden ons nu in een klein lokaaltje waarin centraal een grijsgroen bureautje staat met aan weerzijden een stoel, rechts tegen de muur een onopgemaakt bed en tegen de achterwand een metalen kast. Er zijn geen ramen in de ruimte en het is er smoorheet. Wij gaan zitten, hij begint de papieren te lezen die hij van de agenten heeft ontvangen. Hij fronst zijn voorhoofd en wrijft lang met duim en vingers van één hand met een repetitieve beweging over de beide wenkbrouwen.

- C'est quoi ça? (Wat is dit?)

Ik herken een zwart-wit versie van het logo van het Vertrouwenscentrum op één van de brieven.

- Vous voulez que je vous traduise? ( Wil u dat ik vertaal?)

Hij schuift de papieren naar me door. Het eerste is een fax van het Vertrouwenscentrum gericht aan de procureur des Konings waarin ze stellen dat ik tekenen vertoon van waanzin, zelfmoordneigingen heb en wegens een manifeste onwil om mij te laten behandelen vragen ze om een procedure aan te gaan voor een gedwongen observatieneming. De brief is ondertekend door doctor Ignace Westvlam. Het tweede document is een scheef gescande fax door een mij bekende substituut bij het parket verstuurd naar de lokale politie om mij dringend (tweemaal met stift onderstreept) naar de psychiatrische urgentiedienst te brengen van de kliniek St Lipsius. Er staan een vijftal refertes in de hoofding en onderaan, waarvan één met de hand ingevuld.

Ik vertaal de tekst.

- Vous connaissez ce Centre de Confiance?( Kent U dit Vertrouwenscentrum?)

- J'ai été là ce matin pour avoir des nouvelles de ma famille. Je suis en état de divorce, et à un moment donné, ma fille de six ans avait un comportement bizarre, j'ai été voir un pédiatre qui, après l'avoir examiné, m'a conseillé d'aller voir ce centre de confiance.

(Ik ben er geweest deze morgen om nieuws te hebben over mijn gezin, ik ben namelijk in een echtscheiding verwikkeld. Op een gegeven ogenblik deed mijn dochter van zes jaar raar en ik ben er toen mee naar een pediater gegaan. Die heeft nadat ze haar heeft onderzocht mij doorgestuurd naar dat centrum.)

- Vous avez vu qui là? ( Wie hebt u daar gezien?)

- J'ai vu un asistent social. ( Ik heb daar een sociaal assistent gezien).

Op  een formele toon vraagt hij me:

- Vous avez déjà battu votre femme ou enfants? ( Hebt  u al uw vrouw of kinderen geslaan?)

- Jamais (Nooit).

- Vous prenez des antidepresseurs ? ( neemt u antidepressiva?)

- Il y a quatre ans j'ai pris une demi pilule de Trazolan qui m'avait été préscrit par un médecin. J'en étais déjà malade et j'avais une... toute la nuit, waarbij ik naar beneden wijs. Hij knikt begrijpend. Après je n'ai plus jamais touché à une pilule et je n'ai plus été chez ce médecin non plus.

( Vier jaar geleden heb ik een halve pil Trazolan genomen die was voorgeschreven door een geneesheer, maar ik was er al ziek van en ik had een...Nadien heb ik nooit meer een pil aangeraakt,  ik ben ook niet meer naar die doctor geweest.)

Hij lacht eventjes.

- J'ai pris Sedatif PC pendant quelques semaines il n'y a pas longtemps. ( Ik heb Sedatif PC genomen gedurende een paar weken nog niet zo lang geleden).

Hij knikt relativerend.

Est-ce que vous prenez des somnifères? (Neemt u slaapmiddelen?)

-Non, jamais. ( nee  nooit)

 

09:21 Gepost door Guillaume de Monts in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.