13-06-08

Sterren en rituelen.

 

Een telefoontje met de agent ‘s anderendaags leert mij dat de naam van Mabel niet voorkomt in het register van de bezoekers van deze zomer en hij heeft zonder een in verdenkingstelling niet het recht om verder onderzoek te verrichten zoals betalingen verifiëren of andere mogelijke sporen natrekken. Haar naam is mogelijk gewist in het geïnformatiseerd bestand na mijn interventie gisteren.
Bij Intersectes, dat zich bevindt in een HLM gelegen achter het station Matabiau in Toulouse is men dat soort praktijken gewoon. Op het ogenblik dat er een geurtje begint te hangen aan iemand verdwijnen de gegevens, soms zelfs de persoon.

Andréa, een grote donkerharige mooie vrouw van middelbare leeftijd staat me te woord. Ze heeft fijne gelaatstrekken maar een droevig aura door donkere kringen onder de niet gemaquilleerde ogen. Ze spreekt rustig, met een warme, zware doorleefde stem, zonder veel intonatie in haar woorden te leggen. Het komt me voor dat haar motivatie voor de dagelijkse verbeten strijd die ze tegen de veelkoppige vijand voert,  gevoed wordt door een eigen ervaring. 

Terwijl ik uitvoerig mijn verhaal en vermoedens weergeef, knikt ze veelbetekenend en begrijpend, alsof het alledaagse materie is. Na het lange exposé neemt ze een korte denkpauze en geeft ze de uitleg:

- Dat centrum is geïnfiltreerd door sectaire bewegingen. De eigenaar weet dat en hij zou daartegen moeten reageren, maar hij laat alles op zijn beloop. Hij zou niet moeten dulden wat daar gebeurt en vooral kinderen weigeren. Hij is niet ter goeder trouw, hij is niet onschuldig, alhoewel hij zich zo voordoet. Aanhangers van de Orde van de beer en ook Saùl zijn daar vaste klanten en hij organiseert stages met hen waarvoor zij deelnemers ronselen. Ze voeren daar ook hun rituelen uit, van aanbiddingen van de hemellichamen tot sacrale dansen en soms brengen ze ook regelrechte offers. In bijzijn van kinderen is dat misdadig.

Hierbij stokt haar stem en krabt ze even onder het linkeroog.

- Twee jaar geleden heeft men in het dorp een tweeling gevonden, meisjes van negen, ritueel vermoord zonder spoor van daders. Vandaar dat die burgemeesters redenen hebben om ongerust te zijn.

S, A, U, L staat voor Sexual Autocratic Undisturbed Life. De leer van Saùl is heel eenvoudig: ze stellen dat seks er louter is voor het plezier zonder implicatie van binding of affectie, laat staan liefde en sluiten elke restrictie of differentiatie uit. Ook wordt alles wat negatief is gebannen: emoties, ziekte, veroudering en sterven houden ze volledig onder controle door middel van chemie. Ze maken inderdaad zoals u zegt meerdere abstracties van letters volgens een bepaalde numerologie gebaseerd op het Griekse alfabet. Die letters, of de afwezigheid ervan, houden impliciete boodschappen in, enkel verstaanbaar door ingewijden. Zo herkennen ze elkaar en kunnen ze communiceren zonder dat anderen in het gezelschap hun gesprek begrijpen. Het vraagt wat oefening om zo te spreken en het kan inderdaad irritant overkomen voor buitenstaanders.

Het is een beweging opgericht door Levin Udell Aaron Schweizer, zoon van een rijke industrieel afkomstig uit Mariposa in Canada. Hij was een tijdje journalist voor verschillende rockbladen en had daardoor nauwe banden met de plaatselijke folk - en popvedetten van wie hij de levensstijl wilde imiteren. Hij heeft lang in een commune geleefd op Pelee Island in het Erie meer in de provincie Ontario. Na veroordelingen en verschillende celstraffen wegens drugsbezit, verkrachting van een minderjarige en nog een paar andere delicten in zijn thuisland is hij uitgeweken naar Frankrijk.

In de buurt van Foix heeft hij een kasteel gekocht op een domein van 50 hectare waar hij in pure nostalgische stijl van de jaren ‘60 en ‘70 samen leeft met een kleine honderd mensen, vooral vrouwen en kinderen. Hij gedraagt zich als grote bezieler en guru van die hele gemeenschap die hij ook financieel pluimt. Bruno Bienot is één van zijn vazallen die ronselt voor hem.

Hij is een aantrekkelijk man, welbespraakt, intelligent en gezien zijn reputatie legt hij zich vooral toe op een publiek dat vreemd is in de streek. Die instellingen waar de westerse puriteinse moraal wat losser is en waar niet iedereen even stabiel is, zijn een excellent recruteringsgebied.

Hij is daarom een goede vriend van de baas, hij doet er gratis animaties en hij trekt publiek aan.

Het is mogelijk dat hij een Belgische correspondent heeft gevonden in de man die uw vrouw heeft verleid. Hij is daar klusjesman volgens u?

Een ironisch lachje ontsnapt haar.

- Door zich aan te bieden als hulpje hebben ze toegang tot de persooonlijk gegevens van de vakantiegangers en kunnen ze hun aandacht beter focussen.

Hoe was de naam van die man?

- Geert Gijsbrecht of misschien ook Dubois.

Ze kijkt in een listing die op haar bureau ligt. Die namen komen er niet op voor. Ze kijkt vertwijfeld.

- Als er geen bewijzen zijn dat ze daar is geweest kunt u niets doen. Maar het is altijd interessant om de informatie van verschillende bronnen te kunnen groeperen om beter te kunnen ageren.

Zorg goed voor uzelf, hou dit niet voor u alleen, spreek er over met vertrouwde personen.

 

 

14:27 Gepost door Guillaume de Monts in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.